diplomski rad
Stigmatizacija HIV/AIDS osoba - Drušveni aspekti

Petra Vranjican (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU