diplomski rad
Prikaz Katoličke crkve u "Jutarnjem listu" i "Večernjem listu"

Zrinka Glavaš (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU