diplomski rad
Interpretacija djela "Divlji dječak" Mate Lovraka

Diana Kutnjak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU