diplomski rad
Ispitivanje dobrobiti na poslu kod medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj

Katarina Martinović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU