diplomski rad
Francuska kao zemlja pokretačica eurointegracijskih procesa

Monika Bogeljić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU