diplomski rad
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti

Andrea Luetić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU