diplomski rad
Neuralna elektrofiziološka aktivnost pri kognitivnoj kontroli na početku i kraju mlađe odrasle dobi

Patricia Tomac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU