diplomski rad
Empirijski nalazi ART terapije

Tin Dožić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU