diplomski rad
Forum kazališta potlačenih u prevenciji predrasuda, stereotipa i diskriminacije

Mira Aranđelović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU