diplomski rad
Lik Viviane kao motivator događanja u romanu Kiklop

Tea Jagačić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU