diplomski rad
Perfekcionizam o suočavanje sa stresom kod profesionalnih i amaterskih plesačica

Kristina Tojčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU