diplomski rad
Povezanost motiva za igranje videoigara i jasnoće pojma o sebi sa sklonosti problematičnom igranju videoigara

Berislav Šporčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU