diplomski rad
Utjecaj psihološke distance na promjenu duhovitosti sadržaja

Kosjenka Jerman (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU