diplomski rad
Krizno komuniciranje u zrakoplovnim kompanijama

Marina Kladarić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU