diplomski rad
Kvaliteta života u energetski siromašnim kućanstvima

Daria Štrobilius (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU