diplomski rad
Krizno kumuniciranje u korporacijama

Davorka Divić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU