diplomski rad
Stres i sagorijevanje kod studenata psihologije i studenata ostalih studija Sveučilišta u Zagrebu

Severina Hađija (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU