diplomski rad
Kvaliteta života i način suočavanja sa stresom kod medicinskih sestara

Mirna Arapović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU