diplomski rad
Odnosi s javnošću u civilnim organizacijama

Tajana Sisgoreo (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU