diplomski rad
Utjecaj medija na percepciju ljepote

Dunja Hafner (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU