diplomski rad
Percepcija i prevencija elektroničkog nasilja među učenicima 7. i 8. razreda

Martina Tuškan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU