Rad nije dostupan
diplomski rad
Socio-demografski korelati viktimizacije

Sanja Daić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU