diplomski rad
Otkrivanje ženskog identiteta u dnevnicima Cvijete Zuzorić i Dragojle Jarnević

Mateja Župančić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU