diplomski rad
Život Alojzija Stepinca i sukob sa komunističkim vlastima

Kristina Golub (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA POVIJEST