diplomski rad
Ulična umjetnost kao poseban oblik komunikacije

Sara Huljak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU