diplomski rad
Kompulzivno korištenje interneta kao prediktor anksioznosti i depresivnosti u adolescenata

Tena Erceg (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU