diplomski rad
Teorija evolucije i katolički nauk o učenju

Ninoslav Križić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA FILOZOFIJU