diplomski rad
Diplomatski odnosi Dubrovačke Republike i Osmanskog carstva od kandijskog rata do pada Republike

Filip Katić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA POVIJEST