diplomski rad
Sociološki aspekti paranoje

Filip Forster (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU