diplomski rad
Socio-kulturni aspekti menadžmenta ljudskih potencijala

Vanja Stanišić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU