Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Instrumental imenica i-vrste u suvremenome hrvatskome jeziku

Grčević, Mario (2007)