Stručni rad - Stručni rad
Antun Vramec u dosadašnjoj bibliografiji

Jembrih, Alojz (1979)