Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Ilirsko kazalište u Krapini

Jembrih, Alojz (1986)