Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Franjo Žigrović-Pretočki pjesnik ilirizma

Jembrih, Alojz (1998)