diplomski rad
Prikaz Katoličke crkve u hrvatskom dnevnom tisku: Analiza sadržaja Jutarnjeg lista i Večernjeg lista

Jelena Gašpar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU