Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
BAROKNI ELEMENTI U MEKINIĆEVIM PJESMARICAMA (1609. i 1611.)

Jembrih, Alojz (1991)