Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Gašpar Niedbruck, Vlačićev suradnik u radu na Magdeburškim centurijama Prilog: Pisma Vlačićevu suradniku Marku Wagneru

Jembrih, Alojz (2008)