Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Pavao Skalić i njegov studij na Bečkome sveučilištu

Jembrih, Alojz (2011)