Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Horvaczko evangyelye (1732.) uzor gradišćanskohrvatske književnojezične norme

Jembrih, Alojz (2013)