Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Raskoraci i dosezi Gučetićeve političke filozofije

Šišak, Marinko (1992)