diplomski rad
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj i usporedba sa standardima Europske unije

Alenka Kralj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU