diplomski rad
Festival suvremenog plesa s komunikološkog i kulturološkog aspekta

Mihaela Dolački Jozić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU