diplomski rad
Sociološki aspekti ideološke dihotomije u Hrvatskoj

Jan Šneler (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU