diplomski rad
Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra i Kiklopa, Ranka Marinkovića

Mia Mlinar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KROATOLOGIJU