Znanstveni rad - Pregledni rad
Hrvatske akademije (od 16. do 18. stoljeća) u europskom kontekstu

Košutar, Petra; Tafra, Branka (2010)