Rad nije dostupan
disertacija
FILOLOŠKI I TEOLOŠKI RAD BOGOSLAVA ŠULEKA NA HRVATSKOM IZDANJU NOVOGA ZAVJETA

Mislav Kovačić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji