disertacija
STANOVNIŠTVO UPRAVNE OPĆINE GRAČANI – REMETE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Domagoj Novosel (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji