disertacija
Velikosrpska politička propaganda uoči raspada Jugoslavije na primjeru srbijanskog tiska od donošenja Memoranduma SANU do početka ratnih sukoba u Hrvatskoj (1986-1991)

Željka Križe (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji