diplomski rad
Zdravstvena ponašanja distributera zdrave prehrane

Sanja Golić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU