Pages

Analitika u odnosima s javnošću
Analitika u odnosima s javnošću
Magdalena Andrijanić Nenadić
Odnosi s javnošću su mlada znanstvena disciplina te, u usporedbi s ostalim znanostima, svoje temelje još uvijek utvrĊuje. Samim time se i znanstveno gledište odnosa s javnošću još uvijek usklaĊuje. Ipak, nepobitna je ĉinjenica da je analitika, to jest istraţivanje neraskidiv dio odnosa s javnošću. Bez nje se ne moţe utvrditi ĉinjeniĉno stanje neke situacije niti odrediti idući korak odnosa s javnošću. Nakon pregleda relevantne literature, u ovom je diplomskom radu...
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Analiza diskursa medijske reprezentacije Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića za vrijeme parlamentarnih izbora 2015. i 2016. godine
Ema Kukolić
Diplomskim radom analiziraju se izjave Tomislava Karamarka i Andreja Plenkovića tijekom predizborne kampanje za parlamentarne i prijevremene parlamentarne izbore 2015. i 2016. godine te izjava Tomislava Karamarka tijekom tzv. afere „Konzultantica“. Za potrebe analize korištena je metoda kritičke analize diskursa koja se uvelike oslanja na metodološku shemu koju je osmislio britanski lingvist Norman Fairclough. Cilj rada bio je pronalazak obrazaca obraćanja javnosti tijekom tri...
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Melita Pranić
Cilj istraživanja je bio prikazati i donekle usporediti značajke telefonskog i Internet savjetovanja. Podaci su prikupljeni 2012. godine kao zapisnici telefonskih (1114 zapisnika), odnosno e-mail savjetovanja (876 zapisnika) u sklopu Psihološkog centra Tesa. U obje vrste savjetovanja oko 70% klijenata bile su žene dok je u telefonskom bilo 17,3% muškaraca, a e-mail savjetovanju 27,3%. U telefonskom savjetovanju najviše su se javljali klijenti u starosti 30-49 godina, povremeno...
Analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika Republike Hrvatske
Analiza inauguracijskih govora dosadašnjih predsjednika Republike Hrvatske
Ana-Maria Premec
Retorika je moćno sredstvo uvjeravanja. Ona ima moć utjecaja na stavove, emocije i djelovanje ljudi. Zbog toga je političari koriste u svojim inauguracijskim govorima kako bi pridobili naklonost svoje publike. Grčki filozof Aristotel smatra kako na publiku utječu karakter govornika, logička argumentacija govornika i emotivni apel govornika. Za Aristotela je primarni element bila logička argumentacija, dok je u današnje vrijeme na prvome mjestu karakter govornika. Kada publika...
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Kristina Belužić
Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata društva. Ona održava društvo i utječe na društvenu dinamiku. Kada komuniciramo s velikim brojem ljudi, u svakom trenutku je važno da znamo kakvu poruku želimo poslati, kome je ona namijenjena, kako ćemo je poslati i zašto. Predmet ovog istraživanja bila je komunikacijska strategija udruge Prijatelja životinja. Sukladno tome, cilj ovog rada bio je definirati komunikacijsku strategiju udruge Prijatelji životinja iz perspektive samih...
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Ivana Šimunović
Ikonički brendovi su robne marke koje su postale dio popularne kulture. Oni predstavljaju šire aspekte od samog proizvoda. Uz pomoć njih potrošači kreiraju vlastite identitete, takve robne marke postaju dio njihove svijesti i kulture. Ikonički brendovi su ikone kulture jednako kao i glazbenici, glumci i ostali umjetnici. Njihova tržišna komunikacija i proces kreiranja razlikuje se od ustaljenih tehnika korištenih za stvaranje brenda. Tradicionalni modeli brendiranja kao što su...
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Katarina Stišćak
Rad se bavi definiranjem korporativnih komunikacija te istovremeno analizom kako korporativne komunikacije funkcioniraju u praksi na primjeru naftne kompanije INA d.d. Korporativna komunikacija obuhvaća cjelokupnu komunikaciju neke organizacije, a sektor korporativnih komunikacija svojim poloţajem u organizacijskoj strukturi te funkcijama i zadaćama upravlja komunikacijom sa svim dionicima kako bi ona postala što uspješnija i učinkovitija. Korporativne komunikacije obuhvaćaju internu...
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Nikolina Pelizzotti
Sadržaj ovog diplomskog rada je analiza prikaza migrantske krize od trenutke ulaska izbjeglica u Hrvatsku te do zatvaranja balkanske rute u pojedinim hrvatskim medijima. U svrhu analize obradit je dvoje dnevnih novina te tri portala Ovim se diplomskim radom nastoji ustvrditi jesu li izbjeglice češće prikazivane u pozitivnom ili negativnom smislu, tj. jesu li članci bili negativnog, pozitivnog ili neutralnog karaktera – gleda li se na izbjeglice kao na doprinos društvu ili kao na...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Iva Skorin
Nasilni sadržaji u medijima, osobito u dječjem programu i crtanim filmovima, često su tema znanstvenih istraživanja. Izloženost nasilnim sadržajima utječe na djecu od najranije dobi. Nasilno ponašanje koje djeca vide u medijima može utjecati na njihovo ponašanje u stvarnom životu. Djeca mogu postati manje osjetljiva na nasilje, postaju spremnija oponašati nasilne likove u stvarnom životu te općenito imati manje empatije prema drugima (Boyse, 2010 prema Schiau, Plitea, Gusita,...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Margareta Cvetko
Nasilni sadržaji u medijima predmet su znanstvenih istraživanja već dugi niz godina. Velike količine takvih sadržaja zabrinjavaju osobito kada su u pitanju sadržaji koji su namijenjenji djeci, prije svega crtani filmovi. Izloženost takvim sadržajima desenzibilizira djecu, smanjuje osjećaj empatije, utječe na njihovo ponašanje, te se kod djece često javlja osjećaj straha. U radu su, metodom analize sadržaja, analizirani nasilni sadržaji u sva četiri nastavka crtanog filma...
Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Magdalena Bošnjak
ilj ovog rada je pojasniti globalni fenomen binge-watchinga koji do sada nije temeljito istražen u Hrvatskoj, i istražiti prate li studenti u Hrvatskoj ovaj trend te što ih motivira na binge-watching. Ovaj globalni fenomen podrazumijeva gledanje barem dvije epizode iste serije uzastopno. Budući da ne postoji hrvatski prijevod, binge-watching se često naziva maratonskim gledanjem serija. Glavna razlika između ove dvije prakse gledanja televizijskog sadržaja je autonomnost koju...

Pages